• ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

   ฝุ่น กลิ่น ควัน แก้ได้ด้วย 

 

                              เครื่องดักควัน Electrostatic Precipitator (ESP) “ KLEANLAND ”                                                                        ประสิทธิภาพในการดักควันสูง Efficiency 98%

            เทคโนโลยีกำจัดกลิ่น ควัน ไอน้ำมันด้วยระบบไฟฟ้าสถิต  ใช้หลักการสร้างสนามไฟฟ้าแรงสูงมาจับฝุ่นละออง หรืออนุภาคขนาดเล็กในกระแสลมที่ไหลผ่าน  กระตุ้นให้อนุภาคขนาดเล็กมีค่าความต่างศักย์สูง และอนุภาคเหล่านั้นจะเคลื่อนที่เข้าหาแผ่นเก็บ หรือ Collector cell ที่มีค่าความศักย์ต่ำกว่า เมื่อฝุ่นละอองเกาะสะสมใน Collector cell เพิ่มมากขึ้น สามารถทำความสะอาดโดยการถอดออกมาล้าง หากเป็นไอน้ำมัน จะรวมตัวเป็นของเหลวและไหลลงสู่ Drainage Outlet (รูระบายน้ำมันทิ้ง)